МАЛЧИН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ЗОЛИОС БОЛЖ БАЙНА

Хүний эрхийн үндэсний комиссоос УИХ-д өргөн барьсан Хүний эрх, эрх чөлөөний тухай 19 дэх илтгэлд малчин эмэгтэйчүүд хүчирхийлэлд өртөж байгаа асуудлыг авч үзсэн байна.Судалгаанд оролцсон малчин эмэгтэйчүүдээс хүчирхийллийн талаарх мэдлэг ойлголтоо хэрхэн үнэлж байгааг тодруулахад 40.5 хувь нь...

Нутгийн мэдээ

Шинэ мэдээ

Sukhbaatar.nutag.mn